Una trasparente oscurità. Echi sterniani nell'opera di Dante Gabriel Rossetti