Transformacja regionalnej gospodarki - na przykladzie Piemontu