Technique et langage: Leroi-Gourhan, Heidegger, Garroni